Více času na podstatné

Právní úprava recyklace fotovoltaických panelů

23.08.2012 11:36

V praktických otázkách recyklace fotovoltaických panelů došlo k poměrně malému posunu. Byla však přijata nová legislativa na evropské úrovni i v České republice. Požadavky českého zákona jdou v případě fotovoltaických panelů nad rámec požadavků evropské směrnice i české vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Více informací a odkaz na analýzu TZB-info.cz najdete ZDE.