Více času na podstatné

Předávat odpad je možné pouze oprávněné osobě, chyba může stát milióny

16.07.2013 21:20

ČIŽP uložila pokutu ve výši 5.000.000 Kč za porušení zákona o odpadech. Zákon o odpadech společnost porušila tím, že nakládala s velkým množstvím stavebních odpadů a odpadní výkopové zeminy na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určeny. ČIŽP dále upozorňuje, že porušení zákona se v daném případě nedopustila pouze společnost, ale i subjekty, které odpady této právnické osobě předaly. Těmto subjektům hrozí pokuta až do výše 10.000.000 Kč za to, že předali odpad osobě, která k jeho převzetí nebyla oprávněna. Další informace a přehled oprávněných osob ZDE.