Více času na podstatné

Předpokládaný program jednání Parlamentu ČR během srpna 2013

06.08.2013 12:20

 

 

Schůze parlamentu - Senát:

 • 12. schůze Senátu bude zahájena ve čtvrtek 21. srpna v 10 hodin.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 150/
 2. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie
  /evropský senátní tisk č. K 058/09/
 3. Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí
  /evropský senátní tisk č. K 049/09/
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
  /evropský senátní tisk č. K 064/09/
 5. Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

 

 • Celý návrh programu schůze: ZDE

 

Schůze parlamentu - Poslanecká sněmovna:

 • 57. schzůze je naplánována na 7. srpna 2013 od 10 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - další informace ZDE

 

 • Celý návrh programu schůze: ZDE