Více času na podstatné

Vláda omezila podporu obnovitelných zdrojů energie a prodloužila solární daň

26.07.2013 06:10

Zastavení podpory pro nově vystavěné obnovitelné zdroje elektřiny a její decentrální výrobu s účinností od 1. ledna 2014 včera schválila vláda. Současně bylo rozhodnuto o prodloužení tzv. solární daně a to pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 ve výši 10 procent.

Zastavení podpory se týká nových instalací obnovitelných zdrojů vyrábějících elektřinu uvedených do provozu po 1. lednu 2014.

Podpora bude zachována pouze pro větrné a vodní elektrárny a elektrárny na biomasu uvedené do provozu do 31. prosince 2014 v případě, že jim bylo uděleno povolení stavby přede dnem účinnosti zákona.

Důvodem novely zákona je zvyšující se finanční zátěž pro odběratele elektřiny způsobená hrazením nákladů na podporu obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny, což přímo ohrožuje konkurenceschopnost průmyslu a vyvolává u spotřebitelů nejistotu týkající se ceny elektřiny na následující rok,“ řekl premiér Jiří Rusnok.

 

PSP ČR: sněmovní tisk 1121

 

Poplatek za podporované zdroje bude v ceně elektřiny fixován

Poplatky na podporované zdroje energií již nebudou součástí ceny za přenos a distribuci elektřiny, ale budou vyčleněny do zvláštní ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a tepla.

Maximální výše poplatku hrazená spotřebiteli je stanovena na 495 Kč/MWh. Odpovídá tak současné dotaci ze státního rozpočtu ve výši 11,7 miliardy + 4 miliardy korun alokované ze státního rozpočtu.

Současně bylo rozhodnuto o prodloužení tzv. solární daně a to pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 ve výši 10 procent.

 

Související článek:

Novelu zákona o podpoře OZE projedná vláda. MPO navrhuje strop 529 Kč/MWh.