Více času na podstatné

Přehled legislativních novinek - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

18.07.2012 08:06

Částka 85/2012 Sb.:
Vyhláška č. 249/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. Datum účinnosti od 1. srpna 2012.

Více informací na SBIRKA.cz