Více času na podstatné

Přehled projednávané legislativy EU v oblasti ŽP - leden 2010

12.02.2010 08:01

Podrobné informace k:

A) Návrh narízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného prístupu Spolecenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

B) Návrh smernice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání nekterých nebezpecných látek v elektrických a elektronických zarízeních - RoHS

C) Návrh smernice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zarízeních – OEEZ

 

naleznete ZDE