Více času na podstatné

Přehled schválených dotací z OPŽP z 39. výzvy pro PO1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

06.05.2013 20:42

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 3. května 2013 na základě doporučení 31. Řídicího výboru seznam schválených žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů z XXXIX. výzvy zaměřené na prioritní osu 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkem se jednalo o 252 žádostí o podporu a dalších 79 žádostí bylo zařazeno do zásobníku projektů.

 

Dokument ke stažení:

Schválené žádosti z XXXIX. výzvy