Více času na podstatné

Prezentace MŽP z představení nových odpadových zákonů ke stažení!

10.02.2016 08:02

Koncem minulého týdne proběhla konference, kde pracovníci ministerstva životního prostředí poprvé veřejně představili nové odpadové zákony. MŽP se věnovalo i probíhající přípravě plánů odpadového hospodářství krajů i balíčku k oběhovému hospodářství. Možné dopady nové odpadářské legislativy přednesl ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Za ministerstvo životního prostředí přednášeli – ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart, jeho zástupce Jan Maršák a vedoucí oddělení zpětných odběrů Ladislav Trylč. Zástupci MŽP představili přítomným základní myšlenky a navrhované nastavení nového zákona o odpadech a nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Byly sděleny i důvody a motivace MŽP k mnoha navrhovaným systémovým změnám doposud platného odpadového práva.

Následovala prezentace ředitele spolupořádající České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky. Ten se ve své prezentaci věnoval jak potřebě brzkého respektování již vyhlášených nových evropských cílů, tak možným úskalím některých schvalovaných plánů odpadového hospodářství krajů. Základním bodem prezentace však byly konkrétní vybrané části navrhovaného nového zákona o odpadech s praktickým komentářem souvislostí a možných dopadů předmětných opatření. Prostor v prezentaci byl věnován i komentáři a diskuzi o navrhovaných ekonomických nástrojích nového zákona. Speciální debata se zástupci MŽP proběhla i k otázce faktické reálnosti potřeby navrhovaného několikanásobného zdražení poplatků.

Prezentace předsedy Komise pro životní prostředí Sdružení místních samospráv, pana starosty Karla Ferschmanna se věnovala pohledu obcí na možná rizika navýšení nákladů odpadového hospodářství obcí. V prezentaci se také věnoval vyváženosti postavení obcí, kolektivních systémů a autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Paní Květuše Hejátková ze společnosti ZERA se zas věnovala doporučení týkajících se nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR. A poslední prezentací přispěl pan Klaus Marijzcuk zástupce společnosti KOMPTECH. Ten přítomné informoval o širokém spektru pozitivních zkušeností ze zahraničí, které se týkají provozu zařízení na třídění komunálních odpadů a využití vystupujících vytříděných složek.

Konference, které se zúčasnilo 189 osob, se uskutečnila 4. února 2016 v konferenční a přednáškové místnosti společnosti SOME v Jindřichově Hradci. Na začátku konference přítomné přivítal spolumajitej společnosti SOME pan Oldřich Šuhájek, jakožto hlavní organizátor akce.

 

Prezentace ke stažení:

 

Čtěte také:

Ministerstvo chce téměř čtyřnásobně zdražit skládkování (Události - ČT24, 10.2.2016)

Manhart: Skládkování je v 21. století nemorální (9.2.2016)

Nové odpadové zákony jdou do připomínkového řízení (30.1.2016)