Více času na podstatné

Prezentace z konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ zveřejněny!

10.10.2015 13:57

Dne 6. a 7. se uskutečnil druhý ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, které pořádalo České ekologické manažerské centrum. Obsahově se konference se zaměřila jak na komunální tak i na podnikové odpady.

Zástupci Ministerstva životního prostředí představili stav legislativy Programu předcházení vzniku odpadů a jeho postupné plnění. Dále hovořili na téma prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech a představili i aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti na novou evropskou legislativu. Konference také představila předcházení odpadů v nové metodice POH obcí.

Z pohledu podnikových odpadů byly účastníkům předneseny dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů. Samostatné přednášky se věnovaly environmentálnímu účetnictví a čistší produkci. Nechyběly příklady prevence vzniku odpadů například při výstavbě silnic ani v automobilovém průmyslu.

 

Přednášky si můžete stáhnout - ZDE. Video připravujeme!