Více času na podstatné

PROGRAM

(Pod podtrženými názvy přednášek najdete prezentace)

 

Úterý 6. 10. 2015
   
sál I PLENÁRNÍ SEKCE
9,00 Zahájení
Ing. Vladimír Študent, CEMC; Pavel Mikoška, Ahold Czech Republic, a. s.
9,20  Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem? 
Oldřich Syrovátka, Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec
9,40 Stav legislativy a postupného plnění Programu předcházení vzniku odpadů
Jan Maršák, MŽP
10,00 Projekt MŽP k metodikám PVO
Marie Vorlíčková, CSc., MŽP
10,20 Diskuse
10,40 Přestávka
11,00 Hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR, indikátory a datové zdroje
Jan Pavlíček, GreenSolution, s. r. o.
11,20 Podpora PVO z OPŽP
Petr Stejskal, SFŽP ČR
11,40 Oběhové hospodářství a politika druhotných surovin
Pavlína Kulhánková, MPO
12,00 VIZE 2024
Vladimír Dobeš, Empress, o. p. s.
12,20 Diskuse
12,40 Oběd
14,00 Předcházení vzniku odpadů v zahraničí
Milan Havel, Arnika
14,40 Prevence vzniku plastových odpadů s důrazem na pěnový polystyren
František Vörös, Česká technologická platforma Plasty
15,00 Trnitá cesta od odpadu k výrobku VII
Petr Novák, Termizo, a. s.
15,20 Diskuse
15,40 Přestávka
16,00 - 17,30 Bariéry předcházení vzniku odpadů
Panelová diskuse
Moderuje: Pavel Mohrmann, CEMC
19,00 - 23,00

Společenský večer, Kongresový sál

  Po rautu k poslechu i k tanci zahraje kapela The Tap Tap, známé hudební těleso tvořené studenty a absolventy školy Jedličkova ústavu.
   
Středa 7. 10. 2015
   
sál I PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
9,00 Předcházení odpadů v nové metodice POH obcí
Ing. Martina Škvorová, Ing. Pavel Novák, Ing. Pavel Novák, s. r. o.
9,20 Prevence vzniku komunálních odpadů z pohledu reality měst a obcí
Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR
9,40 Připravovaný projekt „Ohleduplný spoluobčan“
Radek Staňka, ISNO IT, s. r. o., Uherčice
10,00 Prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech a aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti na novou evropskou legislativu
Ladislav Trylč, MŽP
10,20 Diskuse
10,40 Přestávka
11,00 Úloha NNO při předcházení vzniku odpadů
Milan Havel, Arnika
11,20 Konec plýtvání – práce s veřejností
Jiří Jakl, Zvonečník, o. s.
11,30 Zero Waste koncept pro malé festivaly
Jana Půlpánová, Envirostyl, s. r. o.
11,40 Praha 7 bez odpadu
Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
12,00 Bez obalu
Petr Hanzel, Bez obalu
NN Aktívny prístup samosprávy k predchádzaniu vzniku komunálnych odpadov – príklad z praxe
Branislav Moňok, Priatelia Zeme, SR
12,20 Diskuse
12,30 Oběd
14,20 Koncept a možnosti podpory sociálního podnikání
Svatava Škantová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
14,40 Možná role chráněných dílen při předcházení vzniku a opětovném využití odpadů
Pavel Hříbek, Evropský institut; Václav Krása, Národní rada osob zdravotně postižených
15,00 Předcházení vzniku odpadů cestou charitativních bazarů
Lenka Wienerová, Diakonie Broumov
15,20 Diskuse
15,40 Závěr konference
   
sál II PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU PODNIKOVÝCH ODPADŮ
9,00 Dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů
Daniel Hájek, MŽP
9,20 Environmentální účetnictví jako cesta k předcházení vzniku odpadů
Miroslav Hájek, Česká zemědělská univerzita
9,40 Metodika čistší produkce jako nástroj předcházení vzniku odpadů v podnicích
Josef Šlesinger, CPC Brno – National Production Centre Czech Republic
10,20 Diskuse
10,40 Přestávka
11,00 Předcházení vzniku stavebních odpadů při výstavbě silnic
Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic
11,20 PVO v automobilovém průmyslu
Tomáš Hubínek, Sdružení automobilového průmyslu
11,40 Neziskový projekt Nevyhazujto.cz
Roman Kmoníček, Nevyhazujto.cz
11,50 Opětovné použití IT techniky
Pavel Kruba, Sims Recycling Solutions
12,00 Diskuse
12,20 Oběd
14,00 Potravinové banky po zrušení DPH z neprodaných potravin
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
14,20 Odpady potravin v obchodě
Pavel Huml, Jaroslav Musil, Ahold Czech Republic, a. s.
14,40 Předcházení vzniku odpadů v potravinářství
Jana Blecherová, Nestlé Česko, s. r. o.
14,50 Balení eliminuje vznik odpadů, nadměrné obaly
Vlado Volek, SYBA obalová asociace
15,30 Diskuse
16,00 Závěr konference

 

Stále ještě zbývá prostor pro komerční prezentaci firem formou výstavního stolku.