Více času na podstatné

Prezident dnes podepsal novelu o IPPC

28.02.2013 15:11

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dnes ve čtvrtek dne 28. února 2013 zákon ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik.

 

Důležité: zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Související články:

Poslanci schválili novelu IPPC v senátním znění

Novela zákona o IPPC míří zpět ze senátu do poslanecké sněmovny

 

Stahujte: text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou

(neobsahuje pozměňovací návrh Senátu!)