Více času na podstatné

Prezident podepsal zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností

15.03.2011 08:43

Prezident republiky Václav Klaus podepsal v pondělí dne 14. března 2011 Zákon ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem tohoto zákona je snížit počet povinných osob, které budou přispívat do integrovaného registru. Přijaté změny mají zvýšit efektivitu integrovaného registru znečišťování životního prostředí, který zajišťuje příjem a zpracování podaných hlášení ohlašujících subjektů a distribuci těchto hlášení příslušným orgánům veřejné zprávy.

 

Další informace k novele ZDE