Více času na podstatné

Přichází století velmi cenných odpadů

01.04.2010 08:37

Uhlí, které se spaluje v elektrárnách Skupiny ČEZ, po sobě zanechává nespalitelný podíl v množství 25 – 30 % původního objemu paliva. Čas těchto tzv. vedlejších energetických produktů nadešel v 90. letech v souvislosti s první vlnou obnovy uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Ze „zbytku“ se staly cenné druhotné suroviny. více..