Více času na podstatné

Příjem žádostí do programu EFEKT 2011 končí 28.2.2011

23.02.2011 07:40

Dne 10.11. 2010 vláda ČR schválila program EFEKT 2011. Zveřejněním programu dne 22.11.2010 bylo zahájeno přijímání žádostí o dotace na rok 2011. Většina aktivit má uzávěrku přijímání žádostí dne 28.2.2011. Termíny uzávěrky jsou uvedeny v textu programu u jednotlivých aktivit. Veškeré formuláře pro žádosti o dotaci jsou ke stažení na tomto webu i na webu MPO. U specifických projektů bude MPO průběžně vyhlašovat termíny a podmínky jednotlivých výzev.

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace jsou poskytovány například na osvětovou činnost, energetické poradenství, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Program se zaměřuje zejména na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny.

Rozpočet programu pro rok 2011 je 30 mil. Kč.

MPO je jediný resort, který i v obtížných ekonomických podmínkách pokračuje v podpoře úspor energie vyhlášením tohoto státního programu pro rok 2011.

 

Další informace ZDE