Více času na podstatné

Štítek: MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří české podnikatele na LOH

146 mil. Eur. je připraveno v Programu hospodářské obnovy pro projekty energetické účinnosti a OZE

Klimatická data pro potřeby technických norem ČR

Potřebujeme vyvážený mix energetických zdrojů

Přehled užitečných telefonických a e-mailových kontaktů na řídící pracovníky útvarů MPO zabývajícími se energetikou a surovinami.

MPO předkládá novou koncepci podpory malých a středních podnikatelů do meziresortního připomínkového řízení