Více času na podstatné

Příjem Žádostí o platbu OPŽP končí 5. prosince!!!

31.10.2011 14:10

Státní fond životního prostředí ČR přijímá Žádosti o platbu OPŽP průběžně, přičemž konečný termín pro vytvoření Žádosti o platbu v IS BENE-FILL v tomto roce je 5. 12. 2011 do 10:00 hodin. Konečný termín pro předání Žádosti o platbu na SFŽP ČR v písemné podobě je 5. 12. 2011, tj. Žádost musí mít datum přijetí SFŽP ČR dne 5. 12. 2011 (lze akceptovat i dodání Žádosti přes datové schránky).

S ohledem na harmonogramy MF ČR, UniCredit Bank, a.s. a ČNB již nebude od 5. 12. 2011 od 10:00 hodin umožněno příjemcům podpory vygenerovat Žádost o platbu v IS BENE-FILL. Případné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 budou převedeny do roku 2012 na základě schválení Finančně platebního kalendáře pro rok 2012.

 

Zdroj: SFŽP