Více času na podstatné

Příjem žádostí v oblasti 1.1.1 (XIII. výzva) byl ukončen

05.11.2009 08:51

04.11.2009 - Příjem žádostí o dotaci pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod z komunálních zdrojů  (oblast podpory 1.1.1) byl ukončen. Pro oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody příjem žádostí dále pokračuje.

 

Příjem žádostí o dotaci pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod z komunálních zdrojů  (oblast podpory 1.1.1) byl ukončen, protože u písemně došlých žádostí dosáhla výše požadované dotace z prostředků Evropské unie 10 miliard, tj. dvojnásobku vyhlášené alokace.

Tento postup byl poprvé úspěšně aplikován ve výzvě na zateplování veřejných budov. Opatření má přispět k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a k větší jistotě žadatelů. Finanční prostředky na schválené projekty se také rychleji dostanou k žadatelům, což je významné opatření v současné finanční krizi.

 

text původní výzvy: ZDE

 

zdroj: opžp