Více času na podstatné

Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 bude od konce října přerušeno

26.10.2010 07:05

Hlavním důvodem je výrazný růst počtu žádostí v posledních měsících a s tím související nutnost překontrolovat správnost všech dosud podaných žádostí a zjistit sumu disponibilních prostředků.

 

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodly, že od konce října přerušují přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám pro rok 2010.

Vzhledem k vysokému počtu přijímaných žádostí je potřeba překontrolovat jejich správnost a úplnost, vše vyhodnotit a všechny podané žádosti zpracovat. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány. Navíc někteří žadatelé, i přesto, že mají dotaci schválenou, realizaci z různých důvodů nezahájí, a proto je potřeba situaci vyhodnotit a zjistit skutečnou sumu disponibilních prostředků.

Program Zelená úsporám se stal u široké veřejnosti velmi oblíbeným a používaným nástrojem pro úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. V současné době je podáno 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností. Ročně program přinese úsporu energie ve výši větší než 1 mil. tun CO2 a to po dobu více než 30 let.

Žadatelé, kteří mají své žádosti připraveny, ale nestihli doposud podat projekt k posouzení na krajských pracovištích či poslat poštou, mají možnost tak učinit do 29. října. Krajské pobočky budou mimořádně otevřeny od 8 do 16 hodin. Příjem žádostí v bankách pověřených administrací končí v pondělí 25. října 2010.

Žadatelů, kteří již žádost a projekty podali, se toto oznámení nijak nedotkne, jejich žádosti budou průběžně kontrolovány a v případě jejich správnosti postoupeny do schválení Rady fondu. Její nejbližší zasedání je naplánováno na 11. listopadu.

Program bude znovu pokračovat od 1. února 2011. MŽP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejich výnos bude vložen do programu Zelená úsporám. Po roce 2013 do programu na zateplení a obnovitelné zdroje energie přibudou finanční prostředky za prodej emisních povolenek prodaných v evropských aukcích.

V případě zájmu o bližší informace, se prosím obraťte na bezplatnou Infolinku 800 260 500 či webovou stránku www.zelenausporam.cz

 

Odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají přerušení příjmu žádostí programu Zelená úsporám.

 

 

 1. Proč program končí?
  Program je do konce roku 2010 pozastaven - je potřeba vyhodnotit a zpracovat všechny podané žádosti. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány.
   
 2. Co znamená, že se přerušuje přijímání žádostí?
  Příští 3 měsíce budeme vyhodnocovat všechny došlé žádosti a budeme informovat všechny žadatele.
   
 3. Bude běžet program Zelená úsporám i v příštím roce?
  Ano, program bude znovu pokračovat od 1. února 2011.
   
 4. Kolik je ještě prostředků v programu?
  Výši zbývajících prostředků bude možné sdělit po analýze všech žádostí.
   
 5. Podal jsem žádost v letošním roce, mám jistotu, že peníze dostanu?
  Pro získání dotace je nutné splnění následujících podmínek: řádné podání žádosti, její formální správnost, splnění podmínek programu - tedy stanovených technických parametrů, a samozřejmě trvání programu. Jsou-li tyto podmínky naplněny, pak není žádná překážka k získání dotace. Dotaci žadatelé získávají až po předložení všech faktur.
   
 6. Jak zjistím, kdy a jestli byla moje žádost schválena?
  Budete vyrozuměni v nejkratším možném termínu, který je silně ovlivněn množstvím podaných žádostí. Všechny žádosti budou řádně prověřeny a zasláno vyrozumění.
   
 7. Znamená to, že když žádost podám do konce října, tak peníze získám?
  Pokud dojde k řádnému podání žádosti a projektu a jejich formální a věcné správnosti, pak není žádná překážka pro získání dotace. Dotaci žadatelé získávají až po předložení všech faktur.
   
 8. Co když mi žádost do konce října nepřijmete kvůli velkému množství žadatelů?
  Žádosti bude možno podávat na základě dalších ohlašovaných etap programu.
   
 9. Mám připravenou žádost, nestihnu ji ale podat, to znamená, že nemám šanci?
  Vzhledem k atraktivitě byl o program obrovský zájem. Žádosti bude možno podávat na základě dalších ohlašovaných etap programu, které budou oznámeny.
   
 10. Všichni říkali, že program Zelená úsporám bude běžet do konce roku 2012.
  Na všech informačních materiálech (včetně letáků) bylo uvedeno, že program bude běžet do doby vyčerpání prostředků (pokud tato skutečnost nastane dříve) nebo do konce roku 2012.
   
 11. Zaplatili jsme už za projektanta, máme celou akci rozpracovanou, ale nestihneme ji do konce října podat. Kdo nám to nahradí?
  Žádný dotační program není nárokový. Každý zájemce o dotace tedy musí připravovat rekonstrukci s vědomím, že ji skutečně potřebuje a nemusí na dotaci dosáhnout. V každém případě se kvalitně provedené úpravy v domácnostech vyplatí vždy - ať už zhodnocením ceny nemovitosti nebo úsporou nákladů na vytápění. To, v době, kdy se neustále objevují hrozby rostoucích cen energií, není málo. Je třeba připomenout, že program nevyžaduje nic mimořádného oproti běžnému stavebnímu procesu. Technické parametry programu jsou přísnější, ale jsou předpokladem vyšší efektivity prováděných opatření.
   
 12. Ke kterému dni je program pozastaven?
  Žádosti můžete poslat poštou nebo podávat na krajská pracoviště do pátku 29. října 2010. Krajské pobočky budou mimořádně otevřeny od 8 do 16 hodin. Příjem žádostí v bankách pověřených administrací končí v pondělí 25. října 2010.

Zdroj: sfžp