Více času na podstatné

Připomínkové řízení - IZR

11.05.2011 08:09

Předmětem připomínek je Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředíNavrhuje se vynětí 30 znečišťujících látek ze seznamu celkem 72 látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu pro účely ohlašování do IRZ. Důvodem předložení návrhu je plnění úkolů z vládou schváleného materiálu "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" (tzv. ekoaudit). více...