Více času na podstatné

Připomínkové řízení: radioaktivních odpady (odvody)

30.09.2011 08:19

Název: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 341/2009 Sb.

 

Termín: 19. 10. 2011