Více času na podstatné

Připomínkové řízení - novela vyhlášky č. 337/2010 Sb. těkavé organické látky (VOC)

07.07.2011 09:09

MŽP poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Termín připomínek je stanoven na 12. 7. 2011.

Podrobnosti a dokumenty ke stažení ZDE