Více času na podstatné

Připomínkové řízení - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

24.03.2011 08:48

Ministerstvo životního prostředí předkládá novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejímž účelem je zajištění plné kompatibility s právem EU. Termín pro vaše připomínky je stanoven na 30. 3. 2011, které zasílejte na info@tretiruka.cz.

Podrobnosti ZDE