Více času na podstatné

Připomínkové řízení - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

10.05.2011 07:55

Novela zajišťuje soulad vyhlášky s aktuálním zněním vodních zákona a příslušných technických norem, zpřesňuje náležitosti manipulačních a provozních řádů vodních děl, zjednodušuje výkon dozoru vodoprávních úřadů, což vede ke značným finančním úsporám jak vlastníků, popřípadě stavebníků vodních děl, tak i státní správy. více...