Více času na podstatné

Připomínky: Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice

10.05.2022 20:04

Materiál aktualizuje finanční strategii implementace nitrátové směrnice v ČR. Jedná se o vyčíslení finančních investičních a neinvestičních nákladů spojených s naplňováním směrnice v oblasti zamezení znečištění vodních zdrojů dusičnany ze zemědělské produkce.

 

 

 

Dokument ke stažení: