Více času na podstatné

Připomínky: Doplnění Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin

15.02.2018 13:57

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh textu, který bude vložen do Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů na začátek kapitoly 3.2.9 Záměry v oblasti superstrategických/kritických surovin EU. Tímto doplněním se dle názoru Ministerstva průmyslu a obchodu nemění text platné Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů natolik, aby bylo třeba opakovat proces posouzení dopadů realizace strategie na životní prostředí (SEA).

 

Dokument ke stažení:

Materiál