Více času na podstatné

Připomínky: Návrh prováděcí vyhlášky k novele zákona EIA

12.09.2017 10:09

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, která by měla být účinná od 1. listopadu 2017. Důvodem předloženého návrhu je nabytí účinnosti dvou aktuálních novelizací zákona – tzv. transpoziční novely EIA a novela stavebního zákona. Konkrétně je za hlavní změny možné považovat rozdělení zkoušky odborné způsobilosti na zkoušku konanou pro účely udělení autorizace a zkoušku konanou pro účely prodloužení autorizace, výčet oblastí vzdělávání autorizovaných osob a podrobnější úprava postupu pro zajištění zpracování posudku. Termín připomínek je stanoven na 3. října 2017. Další podrobnosti a dokumenty ke stažení jsou k dispozici pro registrované uživatele ZDE.