Více času na podstatné

Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

11.11.2020 14:54

Nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků.

 

 

Dokument ke stažení: