Více času na podstatné

Připomínky: Novela energetického a stavebního zákona

15.09.2022 19:33

Návrh novely reaguje na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace. Cílem předložené novely je umožnit zjednodušení povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE). Návrh je předkládán s cílem podpořit optimální rozvoj využívání OZE, a tím také přispět k plnění EU závazků v oblasti energetiky a klimatu a současně k zajištění energetické soběstačnosti.

 

Dokument ke stažení: