Více času na podstatné

Připomínky: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020

26.07.2021 16:21

Cílem ročenky je podat přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti předkládajících resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Materiál podává objektivní informace o skutečnostech týkajících se vodního hospodářství týkajících se minulého roku i porovnání v delších časových řadách. Jsou zde zobrazeny trendy vývoje a dosažené změny.

 

Dokument ke stažení: