Více času na podstatné

Příručka pro ohlašování do IRZ – upozornění

16.08.2010 13:29

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje uživatele publikace „Integrovaný registr znečišťování – Příručka pro ohlašování“, že na str. 85 příručky v tabulce se seznamem znečišťujících látek uvedených v příloze II nařízení 166/2006 ES chybí řádek s informacemi o znečišťující látce č. 82 – Kyanidy (jako celkové CN).

Uvádíme ohlašovací prahy pro tuto chybějící látku. Prahová hodnota je 50 kg/rok v únicích do vody a v přenosech v odpadních vodách a 50 kg/rok v únicích do půdy.

 

Zdroj: IRZ