Více času na podstatné

Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami na období 2010–2013

23.03.2010 13:32

Vláda na svém včejším zasedání vzala na vědomí "Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami na období 2010–2013 (dále jen „Program“) a ukládá:
 
1. ministru životního prostředí

a) prosazovat opatření na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, obsažená v části 9 Programu v období do 31. prosince 2013, a to:
aa) hlavní opatření v oblasti voda (část 9.1 Programu), ve spolupráci s představiteli krajů a vodoprávních úřadů,
ab) opatření formulovaná v rámci dalších složkových zákonů a předpisů (část 9.2 Programu), v rámci resortních kompetencí,

b) zpracovávat každé 2 roky, počínaje rokem 2012, informaci o postupu realizace Programu a předkládat ji vládě jako součást Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky za předchozí období,

2. ministrům zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, zdravotnictví a pro místní rozvoj prosazovat v době do 31. prosince 2013 v rámci resortních kompetencí realizaci opatření, uvedených v bodě II/1/a/ab tohoto usnesení.

 

Více o dokumentu vč. stažení dokumentu ZDE