Více času na podstatné

Program pro celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

02.03.2011 07:35

MZe zveřejnilo na svém webu Program CV_CVaK pro vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a v souladu s přílohou č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. více...