Více času na podstatné

Projekty v zásobníku z XXXV. výzvy OPŽP (PO3) budou doporučeny k financování

17.12.2012 07:58
Státní fond životního prostředí (SFŽP) na svých stránkách oznámil, že s ohledem na závěry 12. zasedaní Monitorovacího výboru OPŽP bude v horizontu 1. čtvrtletí roku 2013 provedeno vyjmutí všech projektů XXXV. výzvy (Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov) ze zásobníku a jejich navržení k podpoře.
 
SFŽP žádá žadatele, aby započali přípravné práce na realizaci výběrových řízení, tak aby byla v maximálně možné míře využita stavební sezona v roce 2013. Fond bude posuzovat zaslané zadávací dokumentace paralelně s administrací vyjmutí projektů ze zásobníku a vydáním Registrací akcí a Rozhodnutí ministra.

 

Dokumenty ke setažení:

Zásobník projektů - XXXV. výzva, oblast 3.2