Více času na podstatné

Průmysl vnímá předložený návrh vyhlášky o Katalogu odpadů jako problémový

28.08.2020 09:54

SP ČR vnímá předložený návrh vyhlášky jako problémový, protože máme za to, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Dle našeho názoru je třeba Návrh vyhlášky dopracovat dle připomínek níže. Stanovisko naleznet ZDE