Více času na podstatné

Výsledek jednání PSP ČR (21. schůze) z pohledu ŽP - zákon o ochraně ovzduší, energetický zákon a zákon o hospodaření s energií

06.09.2011 18:10

Poznámka: schůze probíhá od 30.8.2011 14 h, nyní přerušena do 6. září (ÚTERÝ)

 

A) bod programu 2 - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/6/ - vrácený prezidentem republiky (dokument ZDE)

Návh zákona se týká: stanovení emisních stropů, nízkoemisní zóny

Historie tisku:

POSLANECKÁ SNĚMOVNA: Návrh zákona schválen dne 25. 3. 2011 (usnesení č. 429)

SENÁT: Senát návrh zamítl dne 27. 4. 2011 (usnesení č. 191)

POSLANECKÁ SNĚMOVNA: Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona dne 7. 6. 2011 (usnesení č. 521)

PREZIDENT: Prezident zákon nepodepsal a 23. 6. 2011 vrátil zpět sněmovně

Výsledek jednání PSP ČR: Poslanci přehlasovali veto prezidenta Václava Klause (zvukový záznam ZDE)

 

B) bod programu 11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 327/3/ - vrácený Senátem

Návh zákona se týká: energetické štítky, ekodesign, pravomoci a oprávnění Státní energetické inspekce

Historie tisku:

POSLANECKÁ SNĚMOVNA: Návrh zákona schválen dne 21. 6. 2011 (usnesení č. 608)

SENÁT: Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 263)

- Senát mj. navrhuje, aby se v energetickém zákoně upravil §30a odst. 1 tj. "Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen „autorizace“). Senát navrhuje snížit hranici na 100 kW.

Výsledek jednání PSP ČR: Poslanci přijali návrh upravený senátem (zvukový záznam ZDE a ZDE)

 

Odkazy: kompletní program 21. schůze ZDE