Více času na podstatné

Rada finálně potvrdila revizi systému EU ETS po roce 2020

28.02.2018 18:06

Rada na včerejším jednání formálně schválila reformu systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) pro období po roce 2020. Rada potvrdila, že množství povolenek uváděných na trh se bude od roku 2021 snižovat  o 2,2 % ročně (tzv. lineární redukční faktor). Kromě toho se zdvojnásobí množství povolenek, které bude do konce roku 2023 ukládat do tzv. rezervy tržní stability. Schválení ze strany Rady byl poslední krok v legislativním procesu a směrnice vstoupí v platnost 20 dní od zveřejnění v oficiálním věstníku EU.