Více času na podstatné

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky

04.04.2011 06:47

Stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu byla usnesením vlády zřízena Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, dále....