Více času na podstatné

Řádnou ředitelkou Státního fondu životního prostředí je Radka Bučilová

19.06.2013 21:07

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa jmenoval do funkce ředitelky Státního fondu životního prostředí ČR Radku Bučilovou, která byla pověřena řízením fondu od prosince 2010. Ministr Tomáš Chalupa ocenil především její kvalitní a přínosnou práci pro program Zelená úsporám. Radka Bučilová vystudovala VŠCHT v Praze. V čele fondu stála již v letech 2000 až 2003. V uplynulých letech zastávala různé pozice ve státní správě. Pracovala na MŽP i jako poradkyně na Ministerstvu spravedlnosti ČR, byla ředitelkou odboru na Ministerstvu pro místní rozvoj a na Ministerstvu zemědělství.

 

„Radka Bučilová se v čele fondu osvědčila. Její vysoká míra pracovního nasazení se pozitivně odrazila v působení jak uvnitř organizace, tak i směrem k veřejnosti. Svým přístupem výrazně přispěla ke zlepšení činnosti v rámci resortu životního prostředí. Fond pod jejím vedením dokázal administrovat všechny žádosti v programu Zelená úsporám. Podařilo se splnit cíl programu, tedy proplatit všechny řádně podané, zrealizované a doložené projekty,“ říká ministr Tomáš Chalupa a dodává: „Prioritou pro tento rok je nastartování programu Nová zelená úsporám 2013, kde příjem žádostí v rámci 1. výzvy začne v srpnu letošního roku.“