Více času na podstatné

REACH - látky podléhající autorizaci

01.03.2011 06:05

Evropská komise zveřejnila v Úředním věstníku první seznam šesti látek, které podléhají povolení. Bez povolení nesmí být tyto látky po stanoveném datu (tzv. „datu zániku“) dále používány. Společnosti mohou začít s přípravou žádostí o povolení. Zveřejnění seznamu látek podléhajících povolení je důležitým krokem vpřed v oblasti řízení rizik, které látky vzbuzující velmi velké obavy představují pro lidské zdraví a životní prostředí. více...