Více času na podstatné

REACH: Spuštěna nová verze nástroje Chesar 2.0

23.07.2012 06:57

ECHA spustila novou verzi nástroje k posouzení chemické bezpečnosti, sloužící k lepší informovanosti o bezpečném užívání chemických látek.

Verze Chesar 2.0 je nově k dispozici a ke stažení na stránkách — chesar.echa.europa.eu. Mezi zlepšení patří vylepšené uživatelské rozhraní, vyšší transparentnost při stanovování rozsahu posouzení expozice, zjednodušená charakterizace rizika, aktualizovaná verze cíleného posouzení rizik (TRA) vyvinutého střediskem ECETOC.

 

Dále byly rozšířeny možnosti importu a exportu kompletního posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a tvorby jejích částí.

 

Tato verze zahrnuje funkce umožňující provedení posouzení chemické bezpečnosti vycházející ze souboru údajů nástroje IUCLID 5.4 a vypracování kapitol 9 a 10 zprávy o chemické bezpečnosti, s výjimkou nástroje pro odhad expozice pro spotřebitelské použití, který bude součástí verze Chesar 2.1.

 

V roce 2012 ECHA plánuje aktualizovat stávající generátor CSR (zásuvný modul nástroje IUCLID), který umožní mj. vytvoření úplné zprávy o chemické bezpečnosti sloučením informací z nástrojů IUCLID 5.4 a Chesar 2.0 (předpokládané spuštění se odhaduje na konec léta 2012).

 

Více informací...