Více času na podstatné

Ředitelství silnic a dálnic hledá dodavatele na nové zpracování posudků EIA za 217 milionů korun

02.05.2016 20:21

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hledá zpracovatele nových materiálů k posouzení staveb na životní prostředí (proces EIA) pro stavební projekty, kterým Evropská unie neuznává staré posudky. Hodnotu rámcové smlouvy, kterou ŘSD plánuje uzavřít s deseti uchazeči, odhadl úřad na 217 milionů korun. Termín pro podání je 13. června 2016.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 10 uchazeči na poskytování služeb spočívajících ve zpracování posouzení vlivu staveb pozemních komunikací na životní prostředí v rozsahu a dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Zadavatel vyžaduje k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve výši 3.255.000,- Kč.

Zadavatel bude v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ požadovat, aby dodavatel realizoval určitou věcně vymezenou část plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů - tj. zajištění úkonů spojených s textovou částí oznámení záměru EIA a dokumentace EIA a verifikačního stanoviska EIA a ověřovacího stanoviska EIA v rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Informace ŘSD vyplývá z Věstníku veřejných zakázek.