Více času na podstatné

Regenerace bytových domů - informace o novém znění programu PANEL

02.06.2011 08:50

Podpora oprav bytových domů — program PANEL NOVÝ je zaměřený na pomoc vlastníkům bytových domů ve financování komplexní opravy, modernizace nebo rekonstrukce bytového domu. Při realizaci tohoto programu Státní fond rozvoje bydlení úzce spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. více...