Více času na podstatné

Registr osob spuštěn!

02.07.2012 07:13

Společně s dalšími registry veřejné správy byl 1. července 2012 spuštěn i základní registr osob (ROS). Správcem registru je Český statistický úřad (ČSÚ). Smyslem ROS je zpřístupnit orgánům veřejné moci aktuální informace o všech osobách vedené jednotným způsobem, zjednodušit způsob přidělování identifikačních čísel osob, přispět ke snížení administrativní zátěže a zefektivnit tím systém státní správy. Více ZDE