Více času na podstatné

Revidovaná norma klade vyšší požadavky na tepelně technické parametry budov

02.12.2011 09:20

Dne 1. listopadu 2011 vstoupila v účinnost  revidovaná ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov. Hodnoty vycházející z této normy vstupují jako parametry do posuzování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o prioritní osy 2, 3 a 7. více ZDE