Více času na podstatné

Revize legislativy týkající se integrovaného registru znečišťování

25.03.2010 12:55

Ministerstvo průmyslu a obchodu se průběžně zabývá a vyhodnocuje materiál „Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů“. Cílem je eliminace administrativní a finanční zátěže podniků a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Do sledované oblasti patří i zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

V § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. jsou uloženy nové povinnosti, které negativně ovlivní administrativní a finanční zátěž velkého množství podniků. Podle našeho odhadu se jedná o několik set tisíc podniků. Poprvé jsou tyto zákonné povinnosti stanoveny za rok 2009 s hlášením do IRZ do 31.3.2010.

Zpracované  údaje získané z podniků budou tvořit podklad pro argumentaci pro řešení nadměrného zatížení podniků.

 

 

Vzhledem k tomu, že podniky hlásí údaje do IRZ k 31.3.2010 a tyto údaje je možné použít do přiloženého formuláře, prosím o zpětné zaslání dotazníků na MPO do pondělí 12.4.2010. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, uveřejní údaje k 30.9.2010 bez možnosti získat relevantních informací o administrativní a finanční zátěži podniků.

Část III. formuláře se týká vynaložených finančních nákladů vynaložených v souvislosti s celým procesem ohlašovací povinnosti.

 

Vyplněné formuláře zasílejte e-mailem na adresu Ing. Dany Sládkové, vedoucí oddělení integrované prevence,  sladkova@mpo.cz.