Více času na podstatné

Revize nařízení CPR

30.06.2020 17:53

Evropská komise vyzývá v souvislosti s přezkumem nařízení CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS) k účasti v online průzkumu.

Všechny subjekty zainteresované v oblasti stavebních výrobků se mohou zapojit do celoevropského otevřeného online průzkumu pod názvem Future Options for the Review of the Construction Products Regulation (CPR). Průzkum je otevřen do 31. 8. 2020 na webových stránkách Evropské komise pod tímto odkazem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureOptionsForTheReviewOfTheCPR

Evropská komise rovněž zve všechny zainteresované subjekty k účasti na online diskusi na téma současnost a budoucnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR). Diskuse formou otázek a odpovědí se uskuteční v termínech 6. 7. a 20. 7. 2020. Zájemci se mohou registrovat pod tímto odkazem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/QandAsessionCPRReviewJuneJuly2020