Více času na podstatné

Řídící výbor OPŽP oznámil změny v plánu připravovaných výzev pro rok 2010

05.10.2010 13:56

Nový plán výzev

Členové řídícího výboru OPŽP se na svém 15. zasedání dále usnesli, že oddálí vyhlášení všech připravovaných výzev pro rok 2011. Toto rozhodnutí se však nijak nedotkne prioritní osy 2, tedy projektů na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Tam budou výzvy Operačního programu Životní prostředí vyhlašovány podle stávajícího harmonogramu. Důvodem pro tento krok je podle zástupců řídícího výboru nutnost vyhodnotit stávající přínosy Operačního programu Životní prostředí s ohledem na závazky vůči Evropské komisi. Nový plán výzev bude Řídícím výborem Operačního programu Životní prostředí dle jeho zástupců zveřejněn až po jeho dalším jednání, které je plánován na 11.11.2010.

Dodatečně přehodnocené projekty

Řídící výbor dále projednával žádosti o podporu dodatečně přehodnocené, a to v rámci XI. výzvy OPŽP v oblasti podpory zkvalitnění nakládání s odpady, v rámci XIV. výzvy OPŽP, zaměřené na oblast podpory zlepšování stavu přírody a krajiny, v rámci XVI. výzvy v oblasti podpory realizace úspor energie a konečně v rámci XIII. výzvy, která byly vyhlášena pro projekty v oblasti podpory snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody.

 

Zdroj: opžp.cz