Více času na podstatné

RoHS: nová on-line konzultace k 5 žádostem o výjimku ze zákazu používání některých nebezpečných látek

11.09.2013 08:48

Öko-Institut e.V. Institute for Applied Ecology (pověřený Evropskou komisí) pořádá do 11. listopadu 2013 on-line konzultaci pro všechny zainteresované subjekty ohledně 5 žádostí o výjimku ze zákazu používání některých nebezpečných látek.

Do pondělí 11. listopadu 2013 potrvá nová on—line konzultace určená všem zainteresovaným stranám. Všechny příslušné informace jsou vyvěšeny na webu Öko—Institutu v anglickém jazyce.

Účelem konzultace, ke které jsou zájemci vyzváni, je shromáždit co nejvíce důkazů na základě zjištěných skutečností a provést jejich vyhodnocení. 

Konzultace zahrnuje 5 následujících žádostí o výjimku z povinnosti omezit některé nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních:

  1. Žádost o výjimku 2013—1 — Olovo jako teplotní stabilizátor v polyvinylchloridu (PVC) použitém jako podklad pro nosiče v amperometrických, potenciometrických a konduktometrických elektrochemických snímačích;
  2. Žádost o výjimku 2013—2 — Kadmium ve světelných diodách (LED) II—VI konvertujících barvu (< 10 μg Cd na mm2 plochy emitující světlo) pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace (jedná se o obnovení výjimky uvedené pod bodem 39 v příloze č. 2 k nař. vlády       č. 481/2012 Sb. a stejně tak v příloze č. III směrnice č. 2011/65/EU, která platí do 1. července 2014);
  3. Žádost o výjimku 2013—3 — Olovo v pájkách použité v panelech zařízení pro mimotělní oběh a mechanické srdeční podpory (výjimka má být ukončena v r. 2017);
  4. Žádost o výjimku 2013—4 — Rtuť používaná ve vysokorychlostních rotujících elektrických konektorech (slip ring) s elektrickou vodivou dráhou, které obsahují kapalnou rtuť, molekulárně navázanou na kontakty;
  5. Žádost o výjimku 2013—5 — Kadmium v materiálech pro spínače světel používaných v zobrazovacích zařízeních.

 

Zdroj: MPO