Více času na podstatné

Štítek: RoHS

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) nabylo účinnosti již 2. ledna

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) nabylo účinnosti již 2. ledna

RoHS: on-line konzultace k žádostem o výjimku použití olova a rtuti do 15. 2. 2013

RoHS: on-line konzultace k žádostem o výjimku použití olova a rtuti do 15. 2. 2013!

RoHS: potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních

RoHS: potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních

RoHS: nová on-line konzultace k 5 žádostem o výjimku ze zákazu používání některých nebezpečných látek

RoHS: nová on-line konzultace k 5 žádostem o výjimku ze zákazu používání některých nebezpečných látek