Více času na podstatné

RoHS: on-line konzultace k žádostem o výjimku použití olova a rtuti do 15. 2. 2013

16.01.2013 09:34

Evropská komise prostřednictvím Öko-Institut e.V. Institute for Applied Ecology vyhlašuje do 15. 2. 2013 on-line konzultaci ke třem žádostem o výjimku ze zákazu olova a rtuti v elektrických a elektronických zařízeních.

Do 15. 2. 2013 potrvá on—line konzultace určená pro zúčastněné strany za účelem provedení co nejúplnějšího vyhodnocení tří žádostí o výjimku ze zákazu použití olova a rtuti, a to konkrétně:

  • žádosti o výjimku 17a "Olovo ve skle elektronických součástek a fluorescenčních trubicích nebo v elektronických keramických částech (včetně dielektrických keramických kondenzátorech) použité v průmyslových monitorovacích a řídících přístrojích (pouze jako subkategorie produktové skupiny s názvem "monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů"), výjimka s platností do r. 2024;
  • žádosti o výjimku 18a "Olovo používané v pružných konektorových systémech pro použití v průmyslových monitorovacích a řídících přístrojích (pouze jako subkategorie produktové skupiny s názvem "monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů"), výjimka s platností do r. 2024;
  • žádosti o výjimku 20a "Rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCLF) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, nepřesahující 5 mg na lampu, použitá v průmyslových monitorovacích a řídících přístrojích (pouze jako subkategorie produktové skupiny s názvem "monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů").

 

Kontaktní údaje:

Paní Yifaat Baron

vedoucí týmu výjimek k RoHS

RoHS Exemptions Evaluation

rohs.exemptions@oeko.de

https://rohs.exemptions.oeko.info/

 

Öko—Institut e.V.

Institute for Applied Ecology

Tel.: +49 / (0)761 — 45 295—266

Fax: +49 / (0)761 — 45 295—288

www.oeko.de

 

 

Zdroj: MPO